analys phoniro

PHONIRO CARE - Analyse

Selv at kunne analysere og gennemgå virksomheden, at danne og følge nøgletal og at kunne hente kvalificeret beslutningsgrundlag. Det er noget, mange kunder efterspørger.

I Analyse-modulet kan man vende og dreje de informationer, der er i Phoniro Cares database, så man får nøgletal for f.eks. kvalitet og effektivitet. Alle de underliggende data i Phoniro Care er færdigbehandlede, og det betyder, at man kan gennemføre avancerede statistiske analyser i god kvalitet og med virksomhedsnære termer. Analyse-modulet gør det muligt selv at analysere vigtige nøgletal, at følge virksomhedens udvikling gennem tid, og det kan anvendes som kvalificeret beslutningsgrundlag. Modulet har en facilitet, så der er sikker adgang til informationerne over nettet. Man behøver ikke noget specielt program på computeren. De statistiske analyser kan foretages direkte på Excel eller for den sags skyld med en almindelig browser. 

Det er enkelt at filtrere informationerne, at vride og vende dem og bryde dem ned til detaljeniveau, så man får belyst forskellige perspektiver.

Da informationerne allerede er bearbejdede, sker analyserne uden risiko for fejl. Det styrker sikkerheden i dataanalyserne. Alla data vedrørende klienter og personale bliver anonymiseret for sikring af den personlige integritet. Hver nat overføres der data fra Phoniro Cares produktionsdatabase. Informationerne anonymiseres og lagres i en statistikdatabase. Derefter bearbejdes informationerne, og her sker en mængde forberegninger.Möjligt att själv kunna analysera och följa upp verksamheten

Mulighed for selv at analysere og følge virksomheden

Mulighed for selv at vende og dreje informationerne i Phoniro Care og f.eks. selv definere og følge nøgletal


Der kan foretages avancerede statistiske analyser


Kræver ikke nye installationer på de lokale computere. Det er nok med Excel eller en browser.


 DOWNLOAD PRODUKTBLADET ANALYSE