dokumentation phoniro

PHONIRO CARE - Dokumentation

Phoniro er verdensledende, når det drejer sig om dokumentation med digital pen og papir inden for pleje og omsorg. Modulet gør det muligt at dokumentere hjemme hos klienten med en digital pen eller ved hjælp af en mobiltelefon. Da Phoniro Care understøtter alle typer papirdokumentation, kan løsningen anvendes inden for hjemmehjælpen, på plejehjem, handikapområdet og i hjemmesygeplejen. Inden for hjemmehjælpen, på plejehjem, og handikapområdet

Inden for disse områder bruger personalet den digitale pen til f.eks. journaloptegnelser eller lister til medicinsignering. Dokumentationen kan gøres i klientens mappe, så den er let tilgængelig både for klienten og for det autoriserede personale. Informationerne overføres automatisk fra den digitale pen til Phoniro Care og videre til eventuelle eksterne systemer, f.eks. virksomhedssystemer.


Inden for hjemmesygeplejen

Dokumentationen i hjemmesygeplejen foregår ved, at patienten kommunikerer via en helbredsdagbog i hjemmet. Patienten skriver i helbredsdagbogen med den digitale pen. Informationerne overføres automatisk til Phoniro Care. Plejeren kan aflæse tendenser, læse meddelelser fra patienten og blive alarmeret ved pludselige ændringer, smerteanfald f.eks.


Funktion

Personalet bruger den digitale pen til dokumentation hos klienten. Det kan dreje sig om alt fra at skrive dagsoptegnelser til at oprette en handlingsplan. Optegnelser i Phoniro Care bliver altid koblet til en bestemt optegningstype. Optegningstyperne kan figureres efter ønske, f.eks. så de kan holde rede på optegnelser af forskellig type eller svarende til forskellige lovbestemmelser. Personalet dokumenterer med den digitale pen på blanketter, der har en unik udformning. Overførslen til Phoniro Care sker automatisk, når den digitale pen stoppes i en dockingenhed eller trådløst via en mobiltelefon. Phoniro Care tolker den håndskrevne information, omdanner den til digitalt format og danner en digital kopi af blanketten. Det er også muligt at dokumentere i Phoniro Care via en mobilapp.

 

Smidigt værktøj til dokumentation inden for pleje og omsorg

Enkel teknik med pen og papir
 men med de digitale fordele

Den digitale pen giver en kosteffektiv og driftssikker mobil løsning

Mulighed for at danne kundespecifikke blanketter for forskellige typer dokumentation

Lagrer en nøjagtig kopi af det håndskrevne dokument

Den digitale pen kan bruges sammen med mobiltelefoner DOWNLOAD PRODUKTBLADET DOKUMENTATION