halsodagboken phoniro

HELBREDSDAGBOGEN - For en tryg, sikker og effektiv hjemmesygepleje

Grundlaget for helbredsdagbogen er, at patienten selv er aktiv i plejen. Produktet er meget let at bruge, men først og fremmest har patienterne selv nytte af det i sin egen pleje.

Patienten fører en helbredsdagbog derhjemme. Her noterer han/hun de helseparametre, som er vigtige for netop den aktuelle sygdom. Dagbogen bliver ført på almindeligt papir, men patienterne bruger en digital kuglepen, som automatisk aflæser de værdier, der noteres på papiret.

De aflæste informationer overføres fra pennen til det centrale system og bliver dermed tilgængelige for personalet hos plejegiveren. Patienten kan også skrive meddelelser til plejegiveren.

Når plejegiveren på den måde kontinuerligt modtager informationer om patientens helbredstilstand, bliver det muligt at monitorere et stort antal patienter og hurtigt identificere patienter med forværret helbredstilstand.

Det er en enkel løsning, og derfor kan den bruges af mange typer patienter. Den virker lige godt for kvinder som for mænd, og den har den store fordel, at den fungerer på flere sprog. Det gør løsningen tilgængelig også for dem, der ikke har dansk som modersmål.


 Enkel, tryg og med gennemprøvet teknik

 Fungerer med forskellige typer patienter

 Plejegiveren kan se i systemet, når det er på tide at afstemme indrapportering fra patienten

 Plejegiveren bliver alarmeret, når indrapporterede helseparametre overstiger individuelle grænseværdier

Tydliga grafer som visar hur olika hälsoparametrar utvecklas för patienten

 Klar grafisk fremstilling af patientens helseparametre

 Løsningen kan også bruges af patienter, der ikke har svensk som modersmål

  Løsningens kvalitet er dokumenteret i flere forskningsstudier DOWNLOAD PRODUKTBLADET
HELBREDSDAGBOGEN