intergation phoniro

PHONIRO CARE - Integration 

Phoniro Care har et velkonstrueret integrationsmodul Vi ønsker, at alle skal kunne bruge Phoniro Care, uanset hvilket system der allerede anvendes i kommunen. Vi samarbejder i dag med flere store virksomhedssystemer. Integrationen betyder blandt andet, at klienter overføres automatisk fra virksomhedssystemet til Phoniro Care, så man undgår dobbeltarbejde.

Integrationsmodulets kerne er en domænemodel baseret på erfaringer inden for pleje og omsorg. Det garanterer gode muligheder for integration af Phoniro Care med forskellige virksomhedssystemer inden for pleje- og omsorg, lige nu såvel som i fremtiden. Integrationsmodulet er baseret på webservices.

Funktion

Integrationsmodulet bruger generelle webservices, som eksterne leverandører kan anvende til integration med Phoniro Care. De anvendte webservices har en enkel og klar struktur. Det, og den medfølgende dokumentation, gør dem lette at arbejde med. Modulet har også webservices, der passer til flere af de virksomhedssystemer, der er på markedet. Integrationsmodulet har høj interoperabilitet og sikkerhed. Med henblik på høj sporbarhed kan der føres log over både ind- og udgående XML-meddelelser. Modulet kan også indstilles til udvidede logningsmuligheder.Understøtter integration med flere af de virksomhedssystemer, der er på markedet

 Har generelle webservices som eksterne leverandører kan bruge til integration med Phoniro Care

 Høj sikkerhed DOWNLOAD PRODUKTBLADET INTEGRATION