huvudbild 2015 ny

PHONIRO CARE - En innovativ IT-plattform

Alle vores løsninger har noget til fælles. De er samlet i en enkelt it-platform. Vi kalder den Phoniro Care. Vores løsninger skal hjælpe jer til en tryg, sikker og effektiv pleje og omsorg og dermed give vores ældre bedre livskvalitet. Vores it-platform passer til hjemmehjælp, plejehjem, handikapområdet og hjemmesygepleje.

Platformen Phoniro Care er bygget op af forskellige moduler, som kan bruges hver for sig eller kombineret i en enkelt systemløsning. De forskellige moduler er:

 1. Digital nøglehåndtering
  Nøglefri hjemmehjælp eller et nøglefrit miljø i forskellige typer ældreboliger.

 2. 

Tids- og arbejdsregistrering

  Kvalitetssikring i hjemmepleje og plejehjem. Registrerer besøg, besøgstid, opgavetype og hvem der udførte besøget.  3. Alarm
  Giver mulighed for central drift, styring og overvågning af alarmeringer i realtid. For tryghedsalarmer både på plejehjem og i egne hjem.  4. Dokumentation
  Dokumentation med digitale penne eller mobiltelefon i hjemmehjælpen, på plejehjem, inden for handikapområdet eller hjemmesygeplejen.  5. Analyse
  Det er nemt at filtrere, vinkle og opløse informationer fra Phoniro Care ned til detaljeniveau. Hent specifikke nøgletal, kvalificeret beslutningsgrundlag, analyser og følg op på aktiviteterne.

 6. E-tilsyn
  
Grundlaget for helbredsdagbogen er, at patienten fører en helbredsdagbog i hjemmet.
Informationerne bliver overført til et centralt system. På den måde får plejesystemet løbende oplysninger om patientens helbredstilstand.

 7. 

Integration
  
Phoniro Care har et godt udbygget integrationsmodul, så det kan integreres med de fleste virksomhedssystemer på markedet.
Phoniro Care - en IT-platform for hele plejesektoren

Et meget brugervenligt system

Understøtter integration med de fleste virksomhedssystemer på markedet

Smarte redskaber - brug digital pen, mobiltelefon eller begge dele i samme system

Innovative løsninger for en tryg, sikker og effektiv pleje og omsorg


  Læs mere om Digital Nøglehåndtering

  Læs mere om Tids og indsats opfølgning

   Læs mere om Alarmer

   Læs mere om Dokumentation

   Læs mere om Analyse

   Læs mere om E-tilsyn

   Læs mere om Integration