TID OG INDSATS OPFØLGING


Kvalitetssikring af hjemmepleje og hjælp. Registrere besøg, besøgstid, type af indsats samt hvem der har udført besøget

tid insatts hem phoniro ruta
TIDS OG INDSATS OPFØLGNING I HJEMMEPLEJEN

tid insatts sabo phoniro ruta
TIDS OG INDSATS OPFØLGNING I PLEJEHJEM