tid insatts hem phoniro

PHONIRO CARE - Tids- og arbejdsregistrering i hjemmehjælpen

Phoniro Care med tids- og arbejdsregistrering er godt valg til enkel dokumentation og kvalitetssikring i hjemmehjælpen. Efterspørgslen efter tids- og registreringsredskaber er blevet stadigt større gennem de senere år. Det hænger sikkert sammen med, at økonomistyringsmodellerne er blevet mere avancerede. Svenske kommuner stiller i dag større krav til styring af arbejdstid. Systemet er gennemprøvet, for de fleste kommuner, der i dag har et tids- og arbejdsregistreringssystem, bruger Phoniro Care.

Systemets grundlag er korrekt registrerede informationer. Der er derfor et særligt regelsæt, som er tilpasset kommunernes økonomistyringsprogrammer. Regelsættet skal også lette personalets registreringer.


Funktion

Personalet kan registrere besøg, besøgstid, hvem der udførte besøget og udførte opgaver med enten mobiltelefon og/eller digitale penne i det samme system. For at sikre at informationerne registreres på klientens bopæl, bruges kvittering med for eksempel en digital lås, en kvitteringsknap eller en QR-kode.Der bruges digitale penne til blanketter for dokumentation af f.eks. arbejdsregistrering, løbende dokumentation og medicinsignering. Den digitale pen lagrer al dokumentation, som udskrives i løbet af en arbejdsperiode. Senere overføres dokumentationen automatisk, når personalet placerer pennen i en dockingstation, der er forbundet med en computer. Hvis personalet bruger en mobiltelefon til dokumentation af arbejde og løbende dokumentation, bliver alle oplysninger registreret i systemet online.Der er en række standardrapporter, men det er også muligt at generere kundespecifikke rapporter eller bruge analysemodulet, hvis man ønsker specifik information. Informationerne er et godt grundlag til udvikling af virksomheden.Phoniro Care har en åben grænseflade, men der er også færdige integrationssystemer til de fleste virksomhedssystemer på markedet. Integrationssystemerne letter informationsflowet og mindsker personalets dobbeltarbejde. De kan også danne grundlag for, at økonomiske transaktioner som f.eks. betaling og afgifter, kan håndteres i virksomhedssystemet.


Tids- og arbejdsregistrering med mobiltelefon og/eller digital pen i samme system.

Smidige redskaber til kvalitetssikring af hjemmehjælpen

Unikt regelsæt som gør det lettere for de ansatte, og som genererer korrekt information.


Mobil dokumentation med opkobling til virksomhedssystemet

Enkel og effektiv brugergrænseflade med minimal undervisningsindsats

Flere standardrapporter til effektiv
 registrering

Understøtter integration af de fleste virksomhedssystemer på markedet DOWNLOAD PRODUKTBLADET
TIDS- OG ARBEJDSREGISTRERING I HJEMMEHJÆLPEN