tid insatts sabo phoniro

PHONIRO CARE - Tids- og arbejdsregistrering på plejehjem

Phoniro Care med tids- og arbejdsregistrering er et godt valg til enkel dokumentation og kvalitetssikring på plejehjem.

Socialstyrelsens nye retningslinjer for 2015 skærper kravene til individuel bedømmelse og til registrering på opgaveniveau. Retningslinjerne skærper også kravet om, at hjemmene sikrer en bemanding, der svarer til de opgaver, der skal udføres. Det har medført stor efterspørgsel efter arbejdsregistreringsværktøjer på plejehjemmene.Phoniro Care er et meget fleksibelt system, der kan tilpasses forskellige behov, og plejehjemmene anvender i dag systemet på flere forskellige måder. Normalt bruger man den digitale pen til dokumentation og registrering på plejehjem. Men man kan også vælge i stedet at bruge mobiltelefonen. En del kommuner vælger udelukkende at føre den løbende dokumentation med den digitale pen for at kunne samle dokumentation løbende dagen igennem.. Når arbejdsdagen er slut, overføres den skrevne dokumentation til Phorino Care og videre til virksomhedssystemet.Nogle kommuner bruger kun systemet til at kvalitetssikre visse udvalgte indsatsområder som for eksempel afbrydelse af nattefaste, natbesøg, medicinsignering eller måltidernes fordeling døgnet igennem. Andre kommuner registrerer alle besøg med både dokumentation og tids- og arbejdsregistrering for at kontrollere alt, som udføres på plejehjemmet. Man kan altså anvende systemet efter de øjeblikkelige behov, men samtidigt er der mulighed for at videreudvikle anvendelsen ud i fremtiden.Al information, som registreres i systemet, kan anvendes senere til udvikling af virksomheden. Der er en række standardrapporter, men det er også muligt at generere kundespecifikke rapporter eller bruge analysemodulet, hvis man ønsker specifik information.Phoniro Care har en åben grænseflade, men der er også færdige integrationssystemer til de fleste virksomhedssystemer på markedet. Integrationssystemerne letter informationsflowet og mindsker personalets dobbeltarbejde. Den dokumentation, der skrives ind i Phoniro Care, kan automatisk overføres til virksomhedssystemets sociale journal. Kontakt os for at høre om, hvordan integrationen til forskellige virksomhedssystemer fungerer.
 

Tids og indsatsopfølgning med mobiltelefon og / eller digital pen i samme system

 Smidige værktøjer til kvalitetssikring i organisationen

 Unik regelsæt, der gør arbejdet  lettere for medarbejdere og skaber præcise informationer

 Mobil dokumentation med direkte kobling til virksomhedssystemet

 Enkel og effektiv brugergrænseflade med minimal uddannelseskrav

 Flere standardrapporter til effektiv opfølgning og dokumentation

 Understøtter integration af de fleste af markedets omsorgssystemer DOWNLOAD PRODUKTBLADET
TIDS- OG ARBEJDSREGISTRERING PÅ PLEJEHJEM