TID- OCH INSATSUPPFÖLJNING


Kvalitetssäkring av hemtjänst och särskilda boenden. Registrerar besök, besökstid, typ av insats samt vem som utfört besöket.

tid insatts hem phoniro ruta
AIKA & TOIMENPIDE REKISTERÖINTI KOTIHOIDOSSA