tid insatts hem phoniro

PHONIRO CARE - Kotipalvelun aika- ja toimenpideseuranta

Phoniro Caren aika- ja toimenpideseranta on hyvä valinta, kun haluat helpon tavan dokumentoida kotipalvelua ja varmistaa sen laatua. Seurantatyökalun kysyntä on kuluneen vuoden mittaan kasvanut tasaisesti. Tämä johtuu tietenkin siitä, että korvaus- ja maksumallit kehittyvät, mikä aiheuttaa kunnille korkeampia paineita käytettävissä olevan ajan hallinnasta. Järjestelmä on todennettu, koska useimmat kunnat käyttävät nykyisin Phoniro Caren aika- ja tulosseurantaa.

Järjestelmä perustuu oikeanlaisen tiedon rekisteröintiin järjestelmässä. Tämän vuoksi on olemassa säännöstö, joka sopii kuntien korvaus- ja maksusääntöihin. Säännöstö auttaa myös henkilöstöä rekisteröimään tietoa.

Toiminnallisuus

Henkilöstö voi käyttää yhdessä ja samassa järjestelmässä matkapuhelimia ja / tai digitaalisia kyniä käyntien, käyntiaikojen, kävijöiden ja käyntitoimintojen rekisteröintiin. Tiedon rekisteröinnin varmistamiseksi hoidettavan asunnossa käytetään kuittia, kuten digitaalista lukkoa, kuittauspainiketta tai QR-koodia.

Dokumentaatiota digitaalisella kynällä käytetään esim. tulorekisteröintiin, juoksevien asioiden dokumentointiin ja lääkkeiden kuittaukseen. Digitaalinen kynä tallentaa kaikki allekirjoitettavat asiakirjat työpassiin, ja siirtää ne automaattisesti, kun hoitohenkilö laittaa kynän tietokoneeseen liitettyyn telakkaan. Kun henkilöstö käyttää matkapuhelinta toimintojen kirjaukseen ja juoksevaan dokumentointiin, kaikki tieto rekisteröityy online-järjestelmään.

Järjestelmässä on erilaisia standardiraportteja, mutta on myös mahdollista luoda asiakaskohtaisia raportteja, tai käyttää analyysimoduulia spesifistä tietoa tarvittaessa. Tieto luo hyvän pohjan toiminnan kehitykselle ja seuraamiselle.

Phoniro Carella on avoin integraatiokäyttöliittymä, mutta olemassa on myös valmiita integraatioita useimpiin markkinoiden toimintajärjestelmiin. Integraatio turvaa tietovuota, ja vähentää henkilöstön työmäärää. Se mahdollistaa myös taloudellisten toimintojen suorittamisen, kuten korvausten ja maksujen käsittelyn toimintajärjestelmässä.


 Yhdessä järjestelmässä aika ja toimenpideseuranta matkapuhelimella ja/tai digitaalisella kynällä

 Kätevä työkalu laadunvarmistuksseen kotihoidossa

 Valmiita toimenpide määrityksiä helpottaa henkilökunnan kirjaukset ja luo oikeanlaista informaatiota

 Mobiili dokumentointi yhdistettävissä potilastieto järjestelmiin

 Helppo ja tehokas käyttöliittymä, nopea käyttöönotto

 Monta standardi raporttia tehokasseen seurantaan

 Järjestelmä tukee integaraatiota markkinoilla oleviin potilastieto järjestelmiin LATAA  AVAIMETON PHONIRO CARE – KOTIPALVELUN AIKA- JA TOIMENPIDESEURANTA