PHONIRO CARE - Analys

Att själv kunna analysera och följa upp verksamheten, att kunna skapa och följa nyckeltal samt ta fram kvalificerade beslutsunderlag är något som har efterfrågats från många av våra kunder.I modulen Analys är det möjligt att själv vända och vrida på informationen som finns i Phoniro Cares databas för att få fram nyckeltag inom t.ex. kvalitet och effektitet. All underliggande data i Phoniro Care är färdigbearbetad vilket gör att avancerade statistiska analyser kan genomföras med mycket god prestanda och med verksamhetsnära begrepp. Med modulen Analys är det möjligt att själv analysera nyckeltal och följa verksamhetens utveckling över tiden samt användning till ett kvalificerat beslutsunderlag.

Modulen levereras som en tjänst där informationen nås på ett säkert sätt via Internet. Det krävs inte någon speciell mjukvara på datorn. De statistiska analyserna kan göras direkt från Excel eller till och med från en vanlig webbläsare.

Informationen kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv kan belysas.

Eftersom informationen är bearbetad i förväg kan analyserna göras utan risk för misstag. På så vis ökar säkerheten i dataanalyserna. All data är avpersonifierad avseende vårdtagare och personal för att säkerställa det personliga integritetsskyddet.

Varje natt överförs data från Phoniro Cares produktionsdatabas. Informationen avpersonifieras och lagras i en statistikdatabas. Därefter sker en bearbetning av informationen där en mängd förberäkningar genomförs.


Möjligt att själv kunna analysera och följa upp verksamheten

Möjligt att själv vända och vrida på informationen i Phoniro Care och tex skapa och följa nyckeltal

Avancerade statistiska analyser kan göras med mycket god prestanda

Kräver ingen installation på den lokala datorn. Det räcker med Excel eller en webbläsare LADDA NER PRODUKTBLADET ANALYS