dig nyckel hem phoniro

PHONIRO CARE - Nyckelfri hemtjänst

Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs ofta flera nycklar till varje lägenhet eller hus, nycklar som kan tappas bort, kopieras eller helt enkelt inte är i händerna på rätt person i en nödsituation.Undersökningar visar att mer än 10 procent av hemtjänstens tid läggs på att hantera nycklar. Denna hantering innebär bland annat administration av nycklar, att vänta på kollegor för att få rätt nyckel samt extra restid.

Enkelt och säkert

Med Phoniro Care, vår plattform där alla lösningar för välfärdsteknik finns samlade, använder hemtjänsten mobiltelefoner för att låsa upp dörren hemma hos brukaren. Detta innebär att hemtjänsten alltid har rätt nycklar med sig. Mindre administration och kortare restider ger mer tid för omsorgen och därmed en ökad kvalitet. Det kanske är därför som Phoniros dörrenhet redan finns installerad i mer än 100.000 nordiska hem.


Funktionalitet

Phoniro Care ersätter den vanliga nyckeln med en digital nyckel i personalens mobiltelefon, en enhet monterad på insidan av brukarens ytterdörr samt ett administrativt webbgränssnitt.

Dörrenheten monteras på insidan av dörren över det befintliga vredet och brukaren samt anhöriga kan även i fortsättningen använda sina nycklar. Enheten monteras mycket enkelt utan åverkan och påverkar inte boendets skalskydd varför hemförsäkringen gäller som tidigare.

Behörigheter i systemet bestäms i Phoniro Care via webbgränssnitt och de digitala nycklarna uppdateras online och överförs automatiskt till mobiltelefonerna.

Hemtjänstpersonalen loggar in i mobiltelefonen med ett personligt användarnamn och lösenord för att få rätt behörighet. Samma mobiltelefon kan därför användas av olika personal under olika arbetspass. Systemet registrerar också vem i personalen som låste/låste upp hos vilken brukare samt när. För högsta säkerhet fungerar systemet självklart även helt offline.

 

 

Nyckelfria medicinskåp för säker läkemedelshantering

Phoniro Care erbjuder även nyckelfria medicinskåp som hanteras på samma sätt ovan. Du kan som administratör ge särskild behörighet till person för medicinskåp. Läs mer i vårt produktblad till höger "Phoniro Medic i hemmet".

 

 


Osynligt från utsidan

Värnar om den personliga integriteten

Ökad tillgänglighet ger ökad kvalitet

Ökad trygghet och säkerhet

Möjlighet att följa upp besök

Nycklar kan används som vanligt

Ingen åverkan på lås, dörr eller dörrkarm

Mycket enkel installationLADDA NER PRODUKTBLADET PHONIRO CARE

I Phoniro Care ingår följande produkter:

Phoniro Lock Base

Phoniro Main Entrance

Phoniro Main Entrance (info fastighetsägare)

Phoniro Any Entrance

Phoniro Medic i Hemmet

Phoniro Medic i Särskilt boende