boendelas phoniro ny

PHONIRO BOENDELÅS - NYCKELFRITT SÄRSKILT BOENDE

Nyckelhantering är ett stort och kostsamt problem i olika typer av särskilda boenden. Med Phoniro Boendelås är dörren alltid upplåst för rätt person. Det ökar tryggheten för de boende samt ger kommunen en effektivare, säkrare och modernare verksamhet. Samtidigt värnar man om den boendes personliga integritet.


Det är vanligt att de boende har svårt att hantera nycklar för att låsa om sig. Samtidigt bör dörrarna hållas låsta för att undvika att de boende när som helst går in hos varandra eller att obehöriga personer kommer in. Det är mycket tidskrävande för personalen att hjälpa de boende att låsa och låsa upp sina dörrar. Med Phoniro Boendelås kan de boende själva komma in utan att behöva hantera konventionella nycklar.


Enkelt och säkert

Med Phoniros boendelås ersätts den mekaniska nyckeln med en digital nyckel i form av en tagg för både de boende och personalen. Låsenheten är ett komplement till det befintliga låset och monteras utan åverkan på utsidan av dörren och påverkar inte dörrens brandklassning. Låsenheten kan vid behov flyttas till en annan dörr. Handtaget har en metallisk antibakteriell ytbehandling med hög slitstyrka som kombinerar nickelsäkerhet med en effektiv nedbrytning av smittbärande bakterier och mikroorganismer. Handtaget är designat för att skydda i miljöer där bakterier lätt sprids, till exempel sjukvård, äldreomsorg, skola och barnomsorg. Systemet administreras med fördel centralt från Phoniro Care, vår plattform för välfärdsteknik, eller lokalt på det enskilda boendet. Om Phoniros larmsystem installeras kan personalen hantera upplåsning även med larmtelefonen. I det administrativa programmet kan kriterier programmeras individuellt för vilka dörrar var och en ska vara behörig att öppna.

Funktionalitet

Låsenheten aktiveras när en behörig tagg finns i närheten. När dörrhandtaget trycks ned är låset redan upplåst. Alternativt öppnas låset med en knapptryckning på personalens larmtelefon. Säkerheten är mycket hög då varje tagg har en unik identitet. Om personalen hanterar låsen genom larmtelefonerna används personliga koder där personalen verifierar sin behörighet med användarnamn och lösenord.

Nyckelfria medicinskåp

Phoniro erbjuder även nyckelfria medicinskåp som administreras i Phoniro Care. Läs mer via produktbladet som du kan ladda ner (till höger) "Phoniro Medic i särskilt boende".


Värnar om den boendes personliga integritet

Ökad trygghet och säkerhet

Minskad tidsåtgång för personalen

Påverkar inte dörrens brandklassning

 Montering utan åverkan

Batteridriven

Vanliga nycklar kan användas

 Handtaget är nickelfritt och  har en unik antibakteriell ytbehandling med hög slitstyrka
LADDA NER PRODUKTBLADET      PHONIRO BOENDELÅS

Phoniro Medic i hemmet

Phoniro Medic i särskilt boende