E-TILLSYN


E-tillsyn med fokus på nattillsyn via kamera, dagtillsyn via videosamtal och Hälsodagboken.

HÄLSODAGBOKENHälsodagboken för dialog mellan vårdgivare och vårdtagare

EHÄLSALäs mer om nattillsyn via kamera och dagtillsyn via videosamtal