E-tillsyn för trygg och ostörd sömn

Tillsynsbesök är en väsentlig del av hemtjänstens vardag och en av de mest kostnadsdrivande. Vi erbjuder en paketerad lösning med välfärdsteknik hemma hos brukaren som gör det möjligt för personalen att öka kvaliteten, såväl som effektivitet och direkt brukartid. Allt inom ramen för Phoniro Care som säkerställer hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet.

JoiceCare + Phoniro = Sant!
Under hösten 2016 tillkännagav vi förvärvet av JoiceCare som är pionjärer inom e-tillsyn på samma sätt som Phoniro är inom digital nyckelhantering. Genom förvärvet av JoiceCare är vi marknadsledande leverantör av e-tillsyn via kamera för hemtjänsten och vi är glada över att kunna erbjuda Sveriges kommuner ännu bättre lösningar för e-tillsyn via kamera i och med förvärvet.

E-tillsyn via kamera på natten

Nattillsyn är något av det mest kostnadsdrivande inom hemtjänsten eftersom besöket endast är några minuter långt, men med stor andel restid och dubbelbemanning. Med digital nattillsyn kan personalen, direkt i hemtjänstlokalen via dator, en surfplatta, koppla upp sig mot en kamera i brukarens sovrum. Många brukare upplever nattillsyn via kamera som mindre integritetskränkande och skrämmande än att få besök av personal i sovrummet när man sover och då också riskera att väckas. Vi har samlat reportage och artiklar som publicerats i olika media på denna sida www.phoniro.se/press. Här finns flera berättelser om personer som är beviljade tillsyn om natten som tycker att kameran erbjuder många fördelar för att få en bibehållen trygghet men ostörd nattsömn.

E-tillsyn på dagen via videosamtal

Även under dagtid präglas hemtjänsten av många korta besök och hög andel restid. Genom att ersätta några av de korta besöken med videosamtal sparas restid samtidigt som personalen får tid över att faktiskt förlänga något eller några av de fysiska besöken hemma hos brukaren. Lösningen skapar förutsättningar för hög personalkontinuitet och gör det möjligt att genomföra tillsyn med tätare mellanrum. Lösningen passar också bra för de brukare som är oroliga och inte känner sig bekväma med att släppa in personer i sitt hem.

Phoniro Care säkerställer hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet

Uppkopplingen sker via Phoniro Care vilket säkerställer sekretess, säkerhet och spårbarhet. Ingen inspelning sker och endast personal med rätt behörighet kan koppla upp sig mot brukarens kamera. Tiden för de digitala besöken lagras i Phoniro Care vilket utgör underlag för ersättning och avgifter såväl som statistik och uppföljning. Phoniro Care hanterar integrationer till alla på marknadens vanligast förekommande verksamhetssystem, vilket innebär att anteckningar sparas ned direkt i kommunens verksamhetssystem och att ingen dubbelregistrering behöver ske.

En vinnande lösning för miljön

Om en del av tillsynsbesöken kan utföras med hjälp av välfärdsteknik kommer CO²-utsläpp minskas väsentligt. En medelstor hemtjänstverksamhet i Sverige kör ca 160 000 mil per år. Om 25 % av körningen kan sparas in innebär det 38 ton mindre CO²-utläpp per år.

 

Ökad kvalitet för brukaren

Ökad direkt brukartid

Ökad effektivitet

Ökad personalkontinuitet

Minskad restid

Minskade utsläpp av koldioxid och fordonskostnader

Mindre stress för såväl brukare som personal

Helt paketerad tjänst som omfattar såväl hårdvara, datatrafikabonnemang som bakomliggande system

Hanteras inom ramen för Phoniro Care vilket säkerställer:
- Hög säkerhet
- Hög sekretess
- God spårbarhet
- Underlag för avgifter och ersättning
- Integration till verksamhetssystem
  LADDA NER FRAMGÅNGSRECEPT FÖR BREDDINFÖRANDE E-TILLSYN

 LADDA NER PRODUKTBLADET E-TILLSYN