halsodagboken phoniro 2017

HÄLSODAGBOKEN - För en trygg, säker och effektiv hemsjukvård

Hälsodagboken utgår från patientens delaktighet i sin egen vård. Produkten är mycket enkel att använda, men framför allt har patienten själv nytta av den i sin egenvård.

Patienten för en hälsodagbok i hemmet, där hon/han dagligen skriver in de hälsoparametrar som är viktiga att bevaka för just sin sjukdom. Dagboken förs på vanligt papper, men patienten använder en digital kulspetspenna som automatiskt avläser de värden som skrivs på papperet.

Den avlästa informationen överförs från pennan till det centrala systemet och görs på detta sätt tillgänglig för personal hos vårdgivaren. Patienten kan även skriva meddelanden till vårdgivaren. 

Genom att vårdgivaren på detta sätt kontinuerligt förses med information om patientens hälsotillstånd är det möjligt att få en effektiv monitorering av ett stort antal patienter och tidigt identifiera patienter med försämrat sjukdomstillstånd.

Lösningens enkelhet gör den tillgänglig för många olika typer av patienter. Den fungerar lika bra för kvinnor som för män och har den stora fördelen att även fungera på olika språk, vilket gör den tillgänglig även för de patienter som inte har svenska som modersmål.


Enkel, trygg och väl beprövad teknik

Fungerar för olika typer av patienter

Vårdgivaren ser i systemet när det är dags att stämma av inrapportering från patienten

Vårdgivaren får larm om inrapporterade hälsoparametrar överstiger individuella gränsvärden

Tydliga grafer som visar hur olika hälsoparametrar utvecklas för patienten

Lösningen är tillgänglig även för patienter som inte har svenska som modersmål

Lösningens funktion är verifierad i flera forskningsstudier LADDA NER PRODUKTBLADET HÄLSODAGBOKEN


Kontakt:
Johanna Lethin Jacobson
tel:010-4567 298
mobil:070-297 00 07
johanna.lethin.jacobson(at)phoniro.se