oversikt phoniro ny

PHONIRO CARE - En tjänsteplattform för välfärdsteknik

Alla våra lösningar har något gemensamt. De finns samlade i en och samma plattform som vi gett namnet Phoniro Care. Våra lösningar finns till för att hjälpa er på resan mot en trygg, säker och effektiv vård och omsorg och därmed skapa en ökad livskvalitet för våra äldre. Vår plattform passar verksamheter inom hemtjänst, särskilt boende, funktionsnedsättning samt hemsjukvård.

Phoniro Care är uppbyggd av olika moduler som kan användas var för sig eller tillsammans i en och samma systemlösning. De olika modulerna är:

 1. Digital nyckelhantering
  Redan 2004 utvecklade vi nyckelfria lås för hemtjänsten. Idag har vi mer än 100 000 digitala lås ute på marknaden. Nyckelfri hemtjänst eller en nyckelfri miljö i olika typer av äldreboenden. Vi erbjuder även nyckelfria medicinskåp för säker läkemedelshantering.

 2. Tid- och insatsuppföljning
  Kvalitetssäkring av hemtjänst och särskilda boenden med digital penna eller smartphone. Registrerar besök, besökstid, typ av insats samt vem som utfört besöket.

 3. Larm
  Ger möjlighet till central administration och övervakning av larmhändelser och drift i realtid. För trygghetslarm i både eget och särskilt boende. Vi erbjuder idag vårt eget nyutvecklade Phoniro 6000, nya generationens larmsystem.

 4. Integration
  Phoniro Care har en väl uppbyggd integrationsmodul med integrationer mot de flesta verksamhetssystem på marknaden, som t ex Procapita/Lifecare.

 5. Analys
  Information från Phoniro Care kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned på detaljnivå. Ta fram specifika nyckeltal, kvalificerade beslutsunderlag samt analysera och följ upp verksamheten.

 6. E-tillsyn
  Digital tillsyn via kamera för ökad trygghet utan att bli störd. Ökad kvalitet och mindre stress för både brukare och personal. Hälsodagboken utgår från att patienten för en hälsodagbok i hemmet. Informationen förs över till ett centralt system. Vårdgivaren förses på detta sätt kontinuerligt med information om patientens hälsotillstånd

 

 


Phoniro Care - en plattform för hela omsorgsverksamheten

Ett mycket användarvänligt system

Stöd för integration till de flesta verksamhetssystem på marknaden

Smarta verktyg – använd digital penna eller mobiltelefon eller både och i samma system

Innovativa lösningar för en trygg, säker och effektiv vård och omsorg


right key phoniro  Läs mer om Digital Nyckelhantering
right tid phoniro  Läs mer om Tid- och Insatsuppföljning
right larm phoniro  Läs mer om Larm

right dok phoniro  Läs mer om Dokumentation

right analys phoniro  Läs mer om Analys

right ehalsa phoniro  Läs om e-tillsyn och Hälsodagboken

right integration phoniro  Läs mer om Integration