intergation phoniro 2017

PHONIRO CARE - Integration 

Phoniro Care har en väluppbyggd integrationsmodul. Vi vill att alla ska kunna använda Phoniro Care oavsett vilka system som redan finns i kommunen. Vi har idag samarbeten med flera stora verksamhetssystem. Integrationen erbjuder bland annat automatisk överföring av brukare från verksamhetssystemet till Phoniro Care, på så vis undviks dubbelarbete.

Kärnan i integrationsmodulen är en domänmodell baserad på erfarenheter av vård och omsorg. Detta borgar för goda möjligheter att integrera Phoniro Care mot olika verksamhetssystem inom vård- och omsorgssektorn, såväl i nuläget som i framtiden. Integrationsmodulen är baserad på webbtjänster.

Funktionalitet

Integrationsmodulen har generella webbtjänster som externa leverantörer kan använda för att utveckla integrationer mot Phoniro Care. Webbtjänsterna har en enkel och tydlig struktur, vilket tillsammans med den medföljande dokumentationen gör den lätt att arbeta mot. Modulen har också anpassade webbtjänster till flera på marknaden förekommande verksamhetssystem. Integrationsmodulen har hög interoperabilitet och säkerhet. Såväl inkommande som utgående XML-meddelanden kan loggas för hög spårbarhet och modulen har även möjlighet till utökade loggningsmöjligheter.Stöd för integration till flera av marknadens verksamhetssystem

Innehåller generella webbtjänster som kan användas av externa leverantörer för integration till Phoniro Care

Hög säkerhet LADDA NER PRODUKTBLADET INTEGRATION