larm eget phoniro

PHONIRO CARE - Trygghetslarm för eget boende

Phoniro Care Trygghetslarm installeras centralt i kommunens IT-miljö. Detta ger inte bara hög kapacitet och möjlighet till central administration utan även möjlighet till övervakning av larmhändelser och drift i realtid. Detta ger en ökad trygghet för de boende och en bättre arbetsmiljö för personalen.

Phoniro Care Trygghetslarm kommunicerar via ett skyddat IP-nät med hög kapacitet vilket gör att larmen går fram direkt utan risk för köbildning som i traditionella system. Larm styrs till rätt personal, såväl dag som natt och larmen kan presenteras i klartext. Systemet ger möjlighet till positionering av larm för att personalen ska veta var den som larmar befinner sig. Vid behov kan personalen även koppla upp talkommunikation.

Phoniro Care Larm kan utrustas med alla de tillbehör som ingår i vår produktportfölj som boendelås, medicinskåp, personliga larmknappar, dörrlarm, sänglarm och olika typer av bärbara eller fasta larmgivare som rörelse- och rökdetektorer för valfri placering hos de boende.