LARMHJÄLPMEDEL


Ger möjlighet till central administration och övervakning av larmhändelser och drift i realtid. För trygghetslarm i både eget och särskilt boende.

rorelsevakt phoniro ruta
RÖRELSEVAKT FJÄRR

sangvakt phoniro ruta
SÄNGVAKT

trampmatta phoniro ruta
TRAMPMATTAdorrvakt phoniro ruta
DÖRRVAKT

larmlist phoniro ruta
KONTAKTLIST

sittvakt phoniro ruta
SITTVAKTlarmknapp phoniro rutaLARMKNAPP