larm dorrvakt phoniro 2017

DÖRRVAKT

Säkra och trygga larmhjälpmedel ger brukaren och dess anhöriga en ovärderlig trygghet. Phoniro Systems erbjuder larmhjälpmedel som passar både eget boende och särskilt boende. Phoniro Systems Dörrvakt är en användarvänlig radiobaserad passagevakt. Det innebär att vakten meddelar automatiskt när någon öppnar dörren.Funktionalitet

När behörig personal skall passera kopplas larmet ifrån genom ett tryck på vippströmbrytaren. Vakten kan programmeras med åtta sekunders inpasseringstid eller med direkt larm, då vakten larmar direkt när dörren öppnas. Dörrvakten kopplas samman med befintlig larmanläggning via inbyggt radiokort. Larm aktiveras av en magnetkontakt som fästs i t ex dörrkarmen. Magnetkontakten kan placeras på valfri sida av vakten. Dörrvakten manövreras med en 3-läges vippströmbrytare, som styr alla funktioner. Brytaren har två fasta lägen: Av och På. Dessutom har den ett fjädrande läge som används vid passage och programmering.

 

Användarvänlig

 Flexibelt, passar de flesta system och telefoner

 Möjlighet till valfri inpasseringstid, direkt eller med åtta sekunder

 Fjädrande läge

 Magnetkontakt med valfri placering


LADDA NER PRODUKTBLADET DÖRRVAKT