larmknapp phoniro

LARMKNAPP

PHONIRO LARMHJÄLPMEDEL - Larmknapp

Säkra och trygga larmhjälpmedel ger brukaren och dess anhöriga en ovärderlig trygghet. Phoniro erbjuder larmhjälpmedel som passar både eget boende och särskilt boende. Phoniro larmknapp är en användarvänlig larmknapp som kan anslutas till Phoniros larmsystem.

Funktionalitet

Larmknappen har en diskret välvd form för att sitta bekvämt på armen men kan också bäras runt halsen med tillhörande säkerhetsgodkänd halsrem. Bandet är dessutom tvättbart i 60 grader. När man tryckt på larmknappen kontrollerar den per automatik att det fritt från annan radiotrafik på frekvensen. När mottagaren uppfattat larmet returneras en kvittens till larmknappen. Detta indikeras då med ett grönt blink. Larmet upprepas med olika sändningseffekter för att få säkrare överföring och bättre batterilivslängd. Batteriet byts enkelt och batteristatus skickas vid varje larmtillfälle. Ett närvaromeddelande skickas varje dygn för att säkerhetsställa att larmknappen har kontakt med mottagaren.

Användarvänlig

Larmar när man lämnar sängen

Bekväm för brukaren

Säker larmhanteringLADDA NER PRODUKTBLADET LARMKNAPP