larm rorelsevakt phoniro 2017

RÖRELSEVAKT FJÄRR

PHONIRO LARMHJÄLPMEDEL - Rörelsevakt

Säkra och trygga larmhjälpmedel ger brukaren och dess anhöriga en ovärderlig trygghet. Phoniro Systems erbjuder larmhjälpmedel som passar både eget boende och särskilt boende. Phoniro Systems Rörelsevakt känner av rörelser i sitt synfält och kan ge larm när sängen lämnas eller indikera rörelse vid dörr eller i korridor. Vakten finns i flera varianter, både kabelansluten och helt trådlös, för att passa olika internsystem och trygghetstelefoner. 

Funktionalitet 
Rörelsevakten känner av rörelser i sitt synfält och kan ge larm när sängen lämnas eller indikera rörelse vid dörr eller i korridor. Vakten finns i flera varianter, både kabelansluten och helt trådlös, för att passa olika internsystem och trygghetstelefoner. 

Rörelsevakt med fjärrkontroll 
Tillbehöret fjärrkontroll ger ökad frihet i användandet av rörelsevakten. Med fjärrkontrollen kan du enkelt slå av och på vakten, eller sätta den i besöksläge, på avstånd utan att störa brukaren. 
Fjärrkontrollen fungerar med ett obegränsat antal rörelsevakter så att all personal kan ha sin egen fjärrkontroll. 

Rörelsevakten är lättplacerad, användarvänlig och känner av rörelser inom dess synfält. Den har ett enkelt till- och frånslag och inbyggd fördröjning innan vakten övergår i vaktläge. Vakten kan placeras under en säng för att larma när personen sätter ner fötterna på golvet eller monteras på vägg för att indikera passage av dörrar eller korridorer. 

Rörelsevakten finns med kabelanslutning eller radiokort. Vakten fungerar med olika trygghetstelefoner och interna larmsystem på t ex äldreboenden.


Användarvänlig

Lättplacerad

Finns både trådlöst och med kabel

Flexibelt, passar flera olika system och telefoner

Kan kompletteras med fjärrkontrollLADDA NER PRODUKTBLADET RÖRELSEVAKT