nodsandare 2017 phoniro

NÖDSÄNDARE

Sparar människoliv och samhällsresurser

Varje år lämnar ett antal personer med demenssjukdom sitt boende för att aldrig komma hem igen. Ett antal dödsfall skulle kunna undvikas om man hittade dessa personer i tid. Sedan många år tillbaka erbjuder Phoniro en nödsändare som gör det möjligt att snabbare hitta försvunna personer. Lösningen kommer nu i en ny version som drar nytta av nya tekniska möjligheter och samtidigt behåller de unika fördelarna i existerande lösning.

Lösningen är utvecklad med utgångspunkt från individens integritet och livssitutation. Bäraren behöver inte komma ihåg att ladda nödsändaren och positionen skickas inte ut från nödsändaren utan den först har aktiverats av behörig personal.

Funktionalitet

Nödsändaren bärs normalt som ett armband men den kan också sättas i bältet. Nödsändaren känner av när individen lämnar hemmet och kopplar då upp sig mot Phoniros lokala larmserver. För att värna om individens integritet skickar nödsändaren i detta läge inte ut någon position. Om individen skulle rapporteras som saknad kan nödsändaren aktiveras av behörig personal via det webbaserade användargränssnittet. Nödsändaren skickar GPS- position till den centrala larmservern och personalen kan se individens position på en karta. I en nödsituation är det möjligt att skicka länken till kartan via SMS till andra sökande för att underlätta sökinsatsen. Kartan är dynamisk och uppdateras löpande med nya positionsuppgifter. När nödsändaren inaktiveras försvinner kartan.

Nödsändarens batteri räcker i flera veckor på en laddning och kan övervakas i den centrala larmservern. Detta gör det möjligt att inrätta rutiner som inte kräver att bäraren själv ska komma ihåg att ladda nödsändaren. Nödsändaren är vattentät och laddas enkelt genom att läggas på en laddningsstation.

Lösningen säljs som en tjänst och har en mycket hög säkerhets- och tillgänglighetsnivå.

 

 

Värnar om bärarens integritet-skickar endast GPS-position vid aktivering

Lång batteritid

Underhållsfri

Vattentät och slagtålig

Person med nödsändare hittas snabbare

Sparar både liv och samhällsresurserLADDA NER PRODUKTBLADET NÖDSÄNDARE