nodsandare 2016 phoniro c

NÖDSÄNDARE

Sparar människoliv och samhällsresurser

Varje år lämnar ett antal personer med demenssjukdom sitt boende för att aldrig komma hem igen. Ett antal dödsfall skulle kunna undvikas om man hittade dessa personer i tid. Sedan många år tillbaka erbjuder Phoniro en nödsändare som ger polisen möjlighet att snabbare hitta försvunna personer. Eftersom det enbart är polisen som kan pejla den försvunna personen görs inget avkall på den personliga integriteten.

Phoniro driver tillsammans med polisen det svenska nödsändarsystemet för eftersök av försvunna personer inom äldreomsorgen. Systemet är utvecklat tillsammans med Alzheimerföreningen och Demensförbundet.

Funktionalitet
Användaren bär nödsändaren på handleden som ett armbandsur. Sändaren är passiv och aktiveras av polisen först när ett försvinnande konstaterats. Efter aktivering sänder den ut ljudlösa radiosignaler som polisen pejlar med hjälp av sin pejlingsutrustning. Nödsändarens signaler uppfattas från cirka 5 kilometers avstånd. Sändaren är vattentät och fungerar både inomhus och utomhus och sökning kan ske oavsett om det är ljust eller mörkt ute.

Personer försedda med nödsändare hittas snabbare. Därför har Nödsändaren genom åren räddat flera människoliv!

Klicka här för information till kommun och Polis,

 

Ingen laddning krävs

Vattentät och slagtålig

Nödsändaren aktiveras av polisen - bevarar bärarens integritet

Nödsändaren pejlas av polisen

Underhållsfritt system

Personer försedda med nödsändare hittas snabbare

Sparar både liv och samhällsresurser

Utvecklad tillsammans med Alzheimerföreningen och DemensförbundetLADDA NER PRODUKTBLADET NÖDSÄNDARE