larm sabo phoniro

PHONIRO CARE - Trygghetslarm för särskilt boende

Phoniro Care Trygghetslarm installeras centralt i kommunens IT-miljö. Detta ger inte bara hög kapacitet och möjlighet till central administration utan även möjlighet till övervakning av larmhändelser och drift i realtid. Detta ger en ökad trygghet för de boende och en bättre arbetsmiljö för personalen.

Phoniro Care Trygghetslarm kommunicerar via ett skyddat IP-nät med hög kapacitet vilket gör att larmen går fram direkt utan risk för köbildning som i traditionella system. Larm styrs till rätt personal, såväl dag som natt och larmen kan presenteras i klartext. Systemet ger möjlighet till positionering av larm för att personalen ska veta var den som larmar befinner sig. Vid behov kan personalen även koppla upp talkommunikation.

Äldreboenden utgör en tuff miljö vilket ställer höga krav på personalens handenheter. Telefonen tål oöm hantering, har stor upplyst display samt är vattenskyddad. Den har även hörlursuttag samt Personallarm. Vid aktivering av Personallarm får man även en positionsangivelse för den som larmat.

För att minska personalens arbetsbelastning samt ge en bättre överblick och kontroll över de boende kan systemet kompletteras med nyckelfria boendelås. Med Phoniros boendelås är dörren alltid upplåst för rätt person.

Systemet kan även kompletteras med Phoniros medicinskåp, Phoniro Medic. Då personalen låser upp de boendes medicinskåp med hjälp av telefonen kan verksamheten följa upp vem som låste upp skåpet och när.

Phoniro Care Larm kan utrustas med alla de tillbehör som ingår i vår produktportfölj som personliga larmknappar, dörrlarm, sänglarm och olika typer av bärbara eller fasta larmgivare som rörelse- och rökdetektorer för valfri placering i boenderum eller andra utrymmen.

 

Digitalt och klart ljud

IP-telefoni som kan anslutas mot kommunens IP-nät

Obegränsat antal samtidiga larm

Larmpresentation i Dect-telefoner, displayer eller personsökare

Central larmstatistik per vårdtagare och boende

Ytterligare möjligheter:
Nyckelfritt boende
Områdespositionering
Personallarm
Integration mot verksamhetssystemet
Tid & Insatsregistrering
Dokumentation
LADDA NERPHONIRO 6000 NYA GENERATIONENS LARMSYSTEM

LADDA NER PRODUKTBLADET TRYGGHETSLARM FÖR SÄRSKILT BOENDE