TID- OCH INSATSUPPFÖLJNING


Kvalitetssäkring av hemtjänst och särskilda boenden. Registrerar besök, besökstid, typ av insats samt vem som utfört besöket.

TID OCH INSATSUPPFÖLJNING HEMTJÄNSTENTID OCH INSATSUPPFÖLJNING HEMTJÄNST

TID & INSATSUPPFÖLJNING SÄRSKILT BOENDE TID- OCH INSATSUPPFÖLJNING SÄRSKILT BOENDE 

IT-STÖD FÖR PERSONLIG ASSISTANSIT-STÖD FÖR PERSONLIG ASSISTANS