tid insatts hem phoniro

PHONIRO CARE - Tid- och insatsuppföljning inom hemtjänst

Phoniro Care med tid- och insatsuppföljning är ett bra val för att enkelt kunna dokumentera och kvalitetssäkra hemtjänsten. Efterfrågan av tid och uppföljningsverktyg har under senare år stadigt ökat. Det beror sannolikt på att ersättnings- och avgiftsmodeller blir mer avancerade vilket gör att Sveriges kommuner idag ställer högre krav på hanteringen av utförd tid. Systemet är väl beprövat då de flesta kommuner som idag har ett system för tid- och insatsuppföljning använder Phoniro Care.

Systemet baserar sig på att rätt information registreras i systemet. Det finns därför ett regelverk som anpassas efter kommunens regler för ersättning och avgifter. Regelverket är också till för att underlätta när personalen ska registrera informationen.

Funktionalitet

I ett och samma system kan personalen använda sig av mobiltelefoner och/ eller digitala pennor för att registrera besök, besökstid, vem som utfört besöket samt vilka insatser som har utförts. För att säkerställa att informationen registreras i brukarens bostad används kvittens mot exempelvis Phoniro Lock (digitalt lås), kvittensknapp eller QR-kod.

Vid dokumentation med digital penna används blanketter för t.ex. insatsregistrering, löpande dokumentation och medicinsignering. Den digitala pennan lagrar all dokumentation som skrivs under ett arbetspass och sedan överförs den automatiskt när personalen placerar pennan i en dockningsstation som är ansluten till en dator. Använder personalen en mobiltelefon för att dokumentera insatser och löpande dokumentation registreras all information online i systemet.

Det finns ett flertal olika standardrapporter men det är även möjligt att ta fram kundspecifika rapporter eller använda analysmodulen om specifik information önskas. Informationen utgör en bra grund för att utveckla och följa upp verksamheten.

Phoniro Care har ett öppet integrationsgränssnitt men det finns också färdiga integrationer till de flesta verksamhetssystem på marknaden. Integrationerna säkrar informationsflödet och minskar dubbelarbetet för personalen. De möjliggör också att underlag för ekonomiska transaktioner som t.ex. ersättning och avgifter kan hanteras i verksamhetssystemet.


Tid- och insatsuppföljning med mobiltelefon och/eller digital penna i samma system

Smidiga verktyg för att kvalitetssäkra hemtjänsten

Unikt regelverk som underlättar för personalen och skapar korrekt information

Mobil dokumentation med koppling till verksamhetssystemet

Enkelt och effektivt användargränssnitt med minimal utbildningsinsats

Flera standardrapporter för effektiv uppföljning

Stöd för integration till de flesta av marknadens verksamhetssystemLADDA NER PRODUKTBLADET TID- OCH INSATSUPPFÖLJNING INOM HEMTJÄNST