it stod pers ass phoniro ny

PHONIRO CARE - It-stöd för Personlig Assistans

Det finns uppskattningsvis 80 000 personer i Sverige som arbetar som personlig assistent. Assistansanordnaren lägger ned åtskilliga timmar för hantering av månatlig rapportering till Försäkringskassan. Det är viktigt att alla uppgifter är korrekt ifyllda för att inte riskera att utbetalningar blir försenade. Phoniro Care Personlig Assistans hanterar rapportering till Försäkringskassan och är godkänd för elektronisk signering.


Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen

Assistansanordnaren lämnar uppgifter månadsvis i efterhand om assistentens arbetstid på blankett Tidsredovisning (FK3059). En av personalen ifylld och signerad blankett ska lämnas för varje personlig assistent som anlitats under månaden, men även för övrig personal som assisterat, som t.ex. personal inom boendestöd och hemtjänst. Utöver denna blankett ska även tiden för all personal summeras på blankett Assistansersättning (FK3057). Att fylla i dessa båda blanketter är tidskrävande och av vikt att allting blir korrekt ifyllt för att inte riskera att utbetalningar kan bli försenade.

Funktionalitet
I samma system som hemtjänstpersonal använder sig av för registrering av tid och insatser kan nu även personlig assistent registrera sin tid. Fördelen med att det är samma gränssnitt oavsett om det är hemtjänst eller personlig assistans är att personal som täcker upp för varandra inte behöver lära sig flera olika system. Genom att systemet hanterar vilka klockslag som gäller för väntetid gör systemet en automatisk uppdelning av registrerad tid i assistanstid och väntetid, något som annars ofta blir fel när personalen ska dela upp tiden själva. Båda blanketterna finns elektroniskt i systemet och fylls i automatiskt. Assistenterna attesterar direkt i datorn vilket gör att den fysiska signaturen på blanketten inte krävs. Det finns ett flertal olika standardrapporter men det är även möjligt att ta fram kundspecifika rapporter om särskild information önskas. Informationen utgör en bra grund för att utveckla och följa upp verksamheten.

Integrationer
Phoniro Care har ett öppet integrationsgränssnitt men det finns också färdiga integrationer till de flesta verksamhetssystem på marknaden. Integrationerna minskar dubbelarbetet för personalen och möjliggör underlag för ekonomiska transaktioner som t.ex. ersättning och avgifter som enkelt kan hanteras i verksamhetssystemet.


Phoniro Systems är godkänd av Försäkringskassan för elektronisk signering.

Tid- och Insatsuppföljning med mobiltelefon i Phoniro Care.

Smidiga verktyg för att kvalitetssäkra rapportering av personlig assistans.

Enkelt och effektivt användargränssnitt med minimal utbildningsinsats.

Flera standardrapporter för effektiv uppföljning.

Stöd för integration till de flesta av marknadens verksamhetssystem.

Automatisk rapportering till Försäkringskassan av blanketterna 3059 och 3057.

Samma system används även för tid och insatsregistrering inom hemtjänsten.

Alla data i samma system förenklar hantering av uppföljning och statistik.LADDA NER PRODUKTBLADET IT-STÖD FÖR PERSONLIG ASSISTANS