tid insatts sabo phoniro

PHONIRO CARE - Tid- och Insatsuppföljning inom särskilt boende

Phoniro Care med Tid- och Insatsuppföljning är ett bra val för att enkelt kunna dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten inom särskilt boende.

Socialstyrelsens nya författning för år 2015 skärpte kraven på individuell bedömning och uppföljning på insatsnivå. Författningen skärper även kraven på att boendet säkerställer en bemanning som motsvarar behovet av de insatser som ska utföras. Detta gör att många idag efterfrågar ett enkelt verktyg för insatsuppföljning inom särskilt boende.

Phoniro Care är ett mycket flexibelt system som kan anpassas för olika behov och inom särskilt boende används idag systemet på flera olika sätt. Normalt används den digitala pennan för dokumentation och uppföljning inom särskilt boende. Men det är också möjligt att i samma system istället använda en mobiltelefon. En del kommuner väljer att enbart föra den löpande dokumentationen med den digitala pennan för att enkelt dokumentera löpande under dagen. Vid arbetspassets slut överförs den skrivna dokumentationen till Phoniro Care och vidare till verksamhetssystemet.

En del kommuner använder systemet endast för att kvalitetssäkra att vissa utvalda insatser blivit utförda som exempelvis brytande av nattfasta, nattbesök, medicinsignering eller måltidernas fördelning över dygnet. Andra kommuner följer upp alla utförda besök med både dokumentation och tid- och insatsuppföljning för att säkerställa allt som utförs på boendet. Det finns alltså möjlighet att använda systemet efter sina behov just nu men samtidigt finns alltid möjligheten att i framtiden utveckla användningen av systemet.

All information som registreras i systemet är sedan möjlig att använda för att utveckla och följa upp verksamheten. Informationen visas i flera olika standardrapporter men det är även möjligt att ta fram kundspecifika rapporter eller använda analysmodulen om specifik information önskas.

Phoniro Care har ett öppet integrationsgränssnitt men det finns också färdiga integrationer till de flesta verksamhetssystem på marknaden. Integrationerna säkrar informationsflödet och minskar dubbelarbetet för personalen. Den dokumentation som skrivs i Phoniro Care kan automatiskt överföras till den sociala journalen i verksamhetssystemet. Kontakta oss gärna för att få mer information om hur integrationerna fungerar till olika verksamhetssystem.

 

Tid- och Insatsuppföljning med mobiltelefon och/eller digital penna i samma system

Smidiga verktyg för att kvalitetssäkra verksamheten

Unikt regelverk som underlättar för personalen och skapar korrekt information

Mobil dokumentation med koppling till verksamhetssystemet

Enkelt och effektivt användargränssnitt med minimal utbildningsinsats

Flera standardrapporter för effektiv uppföljning

Stöd för integration till de flesta av marknadens verksamhetssystemLADDA NER PRODUKTBLADET TID- OCH INSATSUPPFÖLJNING INOM SÄRSKILT BOENDE