huvudbild 2015 ny

PHONIRO CARE - Innovatieve Cloud software

Al onze oplossingen hebben iets gemeen. Ze maken allemaal gebruik van een en het zelfde Cloud platform dat we Phoniro Care noemen. Onze oplossingen zijn ontworpen voor een veilige, kwalitatieve en effectieve zorg. En daarmee dragen ze ook bij aan een betere kwaliteit van leven voor de cliënten. Ons Cloud platform biedt oa. oplossingen binnen de thuiszorg, ouderenzorg en begeleid wonen.

Het platform Phoniro Care is opgebouwd uit verschillende modules die afzonderlijk of samen kunnen worden gebruikt in één systeemoplossing. De verschillende modules zijn:

 1. Digitaal sleutelmanagement
  Phoniro beide de oplossing voor de sleutelproblematiek in de thuiszorg. 2. Tijd en zorgregistratie

  Borgen van de kwaliteit van de thuiszorg, gehandicaptenzorg, begeleid wonen en ouderenzorg. Registratie van bezoeken, bezoektijden, uitgevoerde werkzaamheden en door wie uitgevoerd.

 3. 

Alarmering  Persoonsalarmering voor de intramurale zorg

  Gecentraliseerd beheer en monitoring van alarmen en deze real time te bekijken. 4. Documentatie

  Documenteren met een digitale pen of met smartphone in de intramurale als extramurale zorg. 5. Analyse
  Informatie in Phoniro Care kan gemakkelijk op elk detailniveau worden gefilterd, geanalyseerd of worden gedeeld. Voor het ontwikkelen van specifieke kengetallen, gekwalificeerde beslissingen, analyseren en opvolgen van activiteiten. 6. E-Health
  Gezondheidsdagboeken verstrekken aan patiënten zodat ze thuis een dagboek bij kunnen houden.
Informatie wordt centraal verwerkt. Op deze manier is de zorgverlener continu op
 de hoogte van de actuele informatie wat betreft de gezondheidstoestand van de patiënt. 7. Integratie
  Phoniro Care beschikt over een up-to-date integratiemodule die de meeste systemen op de markt ondersteunt. Hiermee is integratie met oa. Elektronische Dossiers (ECD) mogelijk.


 Phoniro Care - een ICT-platform voor heel veel zorgverleningsactiviteiten

Geschikt voor volledig zorg registratie en ECD


Een zeer gebruikersvriendelijk systeem

Ondersteunt de meeste managementsystemen die op de markt beschikbaar zijn

Een slim systeem – zowel met een digitale pen als met smartphone te gebruiken en beide
in hetzelfde systeem


Innovatieve oplossingen voor veilige en efficiënte zorgverlening