dokumentation phoniro

PHONIRO CARE – Documentatie

Phoniro Systems is een wereldleider op het gebied van digitale documentatie met pen en papier binnen de gezondheidszorg. Deze module biedt de mogelijkheid om ter plekke thuis bij cliënten of in de instelling te documenteren met behulp van een digitale pen of met behulp van een smartphone. Aangezien Phoniro Care ondersteuning biedt voor alle soorten papierdocumentatie, is er sprake van oplossingen in de intra en extramurale zorg.

In de intramurale zorg

IPersoneel gebruikt de digitale pen voor bijvoorbeeld logboekaantekeningen en medicijnengebruik. De aantekeningen kunnen gemaakt worden in de map van de cliënt, zodat deze eenvoudig bereikbaar zijn voor zowel de cliënt als het personeel. Informatie wordt automatisch overgebracht van de digitale pen naar Phoniro Care en vervolgens naar eventuele externe systemen.

In de thuiszorg

Bij documentatie in de thuiszorg communiceren patiënten via een gezondheidsdagboek thuis. Patiënten schrijven in het gezondheidsdagboek met behulp van de digitale pen. Deze informatie wordt vervolgens automatisch overgebracht naar Phoniro Care. De zorgverlener kan zo een trend zien, mededelingen van de patiënten lezen en afwijkingen identificeren, zoals een pijndoorbraak.

Functionaliteit

Het personeel gebruikt de digitale pen om te documenteren bij de cliënten thuis. Dit kan van alles zijn, zoals het noteren van dagelijkse ontwikkelingen tot het tot stand brengen van een plan van aanpak. Het personeel documenteert aan de hand van een digitale pen in formulieren die voorzien zijn van een uniek patroon. De overdracht naar Phoniro Care verloopt automatisch als de digitale pen in een docking station geplaatst wordt of draadloos via een smartphone. Phoniro Care interpreteert de handgeschreven informatie, zet deze om in een digitaal formaat en vormt aan de hand van het formulier een digitale kopie.. Het is tevens mogelijk gegevens naar Phoniro Care over te brengen via een mobiele app.

 

Praktisch documentatiesysteem in de zorginom vård och omsorg

Eenvoudige techniek met pen en papier echter met digitale voordelenmen med de digitala fördelarna

De digitale pen is een voordelige, efficiënte en betrouwbare oplossing. effektiv och driftssäker mobil lösning

Mogelijkheid om klantspecifieke formulieren voor verschillende soorten documentatie te ontwikkelen dokumentation

Een exacte kopie van het handgeschreven document opslaan skrivna dokumentet

De digitale pen kan samen met de smartphone gebruikt worden