tid insatts sabo phoniro

PHONIRO CARE – Tijd en zorgregistratie voor zorginstellingen

Phoniro Care met tijd en zorgregistratie is een goede keuze voor eenvoudige documentatie en kwalitatief betrouwbare zorg.

Phoniro Care is een zeer flexibel systeem dat aangepast kan worden aan verschillende behoeften binnen de zorg. Het systeem kan op verschillende manieren gebruikt worden, middels een smartphone en/of met een digitale pen.

Een aantal zorginstellingen kiest ervoor om de dagelijkse administratie door de zorgverleners uit te voeren met de digitale pen. Aan het einde van de dienst wordt de opgeschreven documentatie verzonden naar Phoniro Care.
Andere zorginstellingen gebruiken het systeem om ervoor te zorgen dat kwalitatief hoogstaande zorg uitgevoerd wordt, zoals nachtbezoek, medicijntoewijzing of maaltijdverdeling gedurende de dag. Andere zorginstellingen registreren alle uitgevoerde werkzaamheden met tijden. De mogelijkheid bestaat ook om het systeem te ontwikkelen naar de behoeften van de klant.Alle informatie die geregistreerd staat in het systeem kan dan gebruikt worden om werkzaamheden te ontwikkelen en te verbeteren. Er wordt veel informatie getoond in de vele verschillende standaardverslagen, echter het is ook mogelijk om klant specifieke verslagen te verkrijgen of analysemodulen te gebruiken die specifiek gewenste informatie bevatten.


Phoniro Care heeft een open integratie-interface maar er zijn ook gebruiksklare integraties beschikbaar voor de meeste werksystemen die op de markt zijn. Het integreren stelt informatiestromen veilig en vermindert extra werk voor het personeel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over hoe de integratie op verschillende werksystemen uitgevoerd moet worden.