tid insatts hem phoniro

PHONIRO CARE – Tijd en zorgregistratie voor thuiszorg

Phoniro Care met tijd en zorgregistratie is een goede keuze voor eenvoudige documentatie en kwalitatief betrouwbare thuiszorg. Navraag naar tijd en controle van de geleverde zorg is gedurende de laatste jaren aanzienlijk verhoogd. Dit hangt waarschijnlijk samen met de veranderende financiering in de zorg het feit dat de vergoedingsmodellen geavanceerder worden waardoor de zorginstellingen hogere eisen stellen aan het hanteren van tijdsregistratie. Het systeem is beproefd aangezien de meeste zorgorganisaties in Zweden vandaag de dag een systeem hebben voor het controleren van tijd en zorgverlening die Phoniro Care gebruikt.

Het systeem baseert zich op de juiste informatie die geregistreerd is in het systeem. Het systeem kan naar de behoeften van regels van bv gemeenten en zorgkantoren inzake compensatie en vergoedingen worden aangepast. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor personeel om de gewenste informatie te verwerken.


Functionaliteit

In ditzelfde systeem kan de zorgverlener met behulp van een smartphone en/of met een digitale pen het bezoek, de bezoekerstijden, duur, uitgevoerde werkzaamheden, en door wie registreren. Om er zeker van te zijn dat de informatie geregistreerd wordt in de woning van de cliënt, moet er bijvoorbeeld een Phoniro slotoplossing, een kwitantieknop of QR-code gebruikt worden.


Bij documentatie met een digitale pen wordt er een formulier gebruikt voor bijvoorbeeld de bezoekregistratie, lopende documentatie of medicijntoewijzing. Alle documentatie die gedurende de werktijd geschreven wordt, wordt digitaal opgeslagen en vervolgens automatisch overgebracht als het personeel de pen in een dockingsstation stopt die aangesloten is op een computer. Als het personeel een smartphone gebruikt voor het documenteren van bezoek en lopende documentatie, dan wordt alle informatie online in het systeem geregistreerd.


Det finns ett flertal olika standardrapporter men det är även möjligt att ta fram kundspecifika rapporter eller använda analysmodulen om specifik information önskas. Informationen utgör en bra grund för att utveckla och följa upp verksamheten.

Er zijn een aantal verschillende standaardverslagen beschikbaar maar het is ook mogelijk om klant specifieke rapport of analysemodule te gebruiken als men specifieke informatie wil hebben. De informatie vormt een goede basis voor het ontwikkelen en verbeteren van werkzaamheden.

Phoniro Care heeft een open integratie-interface maar er zijn ook gebruiksklare integraties beschikbaar voor de meeste werksystemen die op de markt zijn. Het integreren stelt informatiestromen veilig en vermindert extra werk voor het personeel.


Tijd en bezoekers vastleggen met smartphone en/of digitale pen in hetzelfde systeem


Praktisch systeem voor kwalitatieve hoogstaande thuiszorg

Accurate informatie en eenvoudige registratie voor de zorgverleners

Mobiele documentatie met koppeling naar zorgregistratie


Eenvoudig en efficiënt gebruikersinterface met minimaal benodigde opleiding

Meerdere standaardverslagen voor efficiënte monitoring

Ondersteuning voor integratie in de meest beschikbare systemen in de zorg