2017-06-02 • Olycklig spridning av säkerhetsbrister för digitala lås i hemtjänsten

Det har i dagarna publicerats artiklar i danska tidningar om att digitala lås har allvarliga säkerhetsbrister och med anledning av detta vill vi informera om att detta inte gäller Phoniro och att det inte är ett generellt säkerhetsproblem för digitala lås. Problemet är att den avsedda lösningen kan låsa upp flera dörrar samtidigt utan att användaren är medveten om det. Vi vill därför tydligt informera om att Phoniro använder en helt annan säkerhetsarkitektur där detta inte är möjligt.
 
Tyvärr kan ryktesspridning göra gällande att ovanstående säkerhetsproblem gäller för samtliga digitala nyckelhanteringssystem vilket kan äventyrera det förtroende för tekniken som Phoniro varit med och byggt upp sedan vi introducerade digital nyckelhantering 2004.
 
Fakta om Phoniros digitala nyckelhantering:
 
• Phoniros system är väl beprövad och säkerhetstestad.
• Vår första kommun i Sverige som tog steget till ett breddinförande är Vara kommun och vi deltog på deras 10-års jubileum med Phoniros digitala lås den 9 maj i år.
• Phoniros system är konstruerat på ett sådant sätt så att systemet omöjligen kan låsa upp flera olika dörrar vid samma tillfälle. Användaren får alltid tydlig information om vems dörr som låses upp.
• Phoniro har i dagarna producerat och driftsatt 100 000 låsenheter. Vi hade inte kunnat ha denna framgång om vi hade haft säkerhetsbrister i systemet.
 
Länk till artikel som publicerats på Fyens.dk finns här. Vi vill än en gång understryka att detta inte avser Phoniros digitala nyckelhanteringssystem.
 
Vi på Phoniro är gärna behjälpliga om ni har några frågor eller önskar mer information om säkerheten kring Phoniros digitala nyckelhantering. Vi är även gärna behjälpliga med råd och tips om vilka faktorer som är bra att undersöka och utvärdera för digitala nyckelhanteringssystem för kommunal vård och omsorg.