2016-09-25 • Veckans Affärer uppmärksammar oss

Vi är stolta och glada över att vara ett av de bolag som uppmärksammas i Veckans Affärer.
”Varje månad görs 2,5 miljoner hemtjänstbesök i de 150 kommuner som använder Phoniros
plattform Phoniro Care. Det råder brist på personal inom vård och omsorg, så vi måste hitta
smartare lösningar”, säger Magnus Fröberg, affärsutveck­lingschef på Phoniro som har fler
tjänster inom den växande välfärdstekniken.
Läs artikeln i sin helhet här.

2016-09-01 • Phoniro + Joicecare = Sant!

Phoniro Systems AB förvärvar Joicecare AB, pionjär inom e-tillsyn
för vård och omsorg. Genom förvärvet blir Phoniro marknadsledare
inom e-tillsyn för äldreomsorgen och befäster sin ledande position
inom digitalisering av vård och omsorg. Läs mer här.