2016-10-18 • Phoniro bidrar till friskare patienter med Hälsodagboken

Stig är nöjd. Sedan han fick pennan har han inte behövt åka in akut till sjukhuset en enda gång och han mår betydligt bättre. Men även för vårdpersonalen är vinsten stor. De hinner helt enkelt med fler patienter  – ”Vi har många fler patienter inom vårdlaget nu, många fler”, säger Jacqueline Mudra, specialistläkare på Universitetssjukhuset i Linköping. Se reportaget från SVT Nyheter Öst i sin helhet här.

2016-09-25 • Veckans Affärer uppmärksammar oss

Vi är stolta och glada över att vara ett av de bolag som uppmärksammas i Veckans Affärer.
”Varje månad görs 2,5 miljoner hemtjänstbesök i de 150 kommuner som använder Phoniros
plattform Phoniro Care. Det råder brist på personal inom vård och omsorg, så vi måste hitta
smartare lösningar”, säger Magnus Fröberg, affärsutveck­lingschef på Phoniro som har fler
tjänster inom den växande välfärdstekniken.
Läs artikeln i sin helhet här.