Träff och Utbildning för låsmontörer

nyhetsbild utb

Vi hälsar er varmt välkomna till en träff och utbildning för våra Phoniro låsmontörer! Montörsträffen erbjuder möjligheten att ta del av information kring våra nya lås samt tillbehör, smarta tips och ett givande erfarenhetsutbyte. I utbildningen fokuserar vi på handfasta råd kring montering, inställningar och vi ger oss även på montörsrollen i mobilappen. Utbildningen anordnas den 20 januari och träffen den 21 januari. Delta gärna vid båda dagarna! Vill du delta så kontakta Sarah Ohlsson via email: sarah.ohlsson(at)phoniro.se

I julens anda har Phoniro Systems skänkt en gåva till Läkare Utan Gränsers verksamhet.

nyhetsbild lakare granser

I julens anda har Phoniro Systems skänkt en gåva till Läkare Utan Gränsers verksamhet. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2 500 internationella fältarbetare till ca 70 länder där de tillsammans med 30 000 lokalt anställda bedriver verksamheten i fält. 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris. www.lakareutangranser.se