2018-01-25 Starkt 2017 för Phoniro

Phoniro AB, en av marknadsledarna inom välfärdsteknologi och e-hälsa, visade på en mycket stark utveckling under 2017. Företagets satsningar på produkter och organisationsutveckling har gett effekt på det finansiella resultatet. 

Phoniro AB levererar lösningar inom e-hälsa, som digital nyckelhanering, tid- och insatsuppföljning, larm och e-tillsyn i en gemensam it-plattform kallad Phoniro Care. 

Under 2017 växte de totala intäkterna för bolaget med 20% i kombination med en kraftigt förstärkt rörelsemarginal. Återkommande intäkter utgjorde 61% av nettoomsättningen. Under föregående år valde 40 nya kommuner i Norden att implementera Phoniro Care. Plattformen används nu bland annat i Sveriges tre största kommuner.

- ”Phoniros satsning på produktinnovation baserat på vår plattform för välfärdsteknik, Phoniro Care, har inneburit både en stor mängd nya kunder och ökat förtroende från befintliga kunder. Vårt fokus på återkommande intäkter är en trygghet för att våra kunder kommer kunna dra nytta av en fortsatt stark utveckling av produkt- och tjänsteleveransen”, säger Pontus Björnsson, VD på Phoniro AB.

Phoniros ställning på larmsystemmarknaden för äldreboenden har stärkts med förvärvet av Triator Care.  Även företagets internationella satsning bidrar med en stark tillväxt i både Norge och Danmark och även orderboken i Holland har haft en bra utveckling.

Bolaget kommer fortsatt öka sina satsningar på produktutveckling och ser en stark efterfrågan på hela produkterbjudandet.

- ”Riksrevisionen påpekade i december 2017 att om personaltätheten i välfärdstjänsterna ska vara oförändrad behöver statsbidragen öka med 200 mdkr under 10 år med start redan 2020. Samma ohållbara situation finns i många andra länder. Phoniro vill vara en pusselbit i att lösa detta genom välfärdsteknik som bidrar både till dämpad kostnadsutveckling och ökad trygghet”, avslutar Pontus Björnsson.

 

2017-12-28 10-årsjubileum för digitala lås i Grums kommun

Grums kommun är en kommun som tidigt utnyttjat digital teknik för att förbättra, effektivisera och inte minst trygga sin verksamhet inom äldreomsorgen. Redan för 10 år sedan införde de digitala lås för sin hemtjänst.
 
Precis innan jul firade Grums kommun att de har haft digitala lås för sin hemtjänst i hela tio år, något de var bland de första kommunerna att införa. Nyckelhanteringen i kommunen hade under längre tid varit en utmaning, berättar Margaretha Rudner, Verksamhetschef på Grums kommun. Dels tog den fysiska hanteringen av nycklar ganska mycket tid, dels fanns det vissa risker kopplade till hanteringen som t ex att tappa bort nycklar eller att man tog med sig fel nyckel till en brukare.

2007 beslöt kommunen att utnyttja digital teknik för att lösa problemet. De befintliga låsen kompletterades med en digital lösning och de fysiska nycklarna ersattes av en app i mobilen.  Personalen behövde inte längre ta tid för att hämta nycklar eller oroa sig för att tappa bort dem. Nu kunde de enkelt låsa upp dörrarna med hjälp av mobilen. Den digitala tekniken frigjorde inte bara mer tid, utan medförde även en lugnare och mindre stressfull arbetssituation för personalen.

Vinsterna med införandet av de digitala låsen är lika stor idag som då. Den största vinsten har dock varit den ökade säkerheten, tycker Margaretha. Det gäller både för hemtjänsten och för brukarna. Digitaliseringen av låset har gjort det möjligt att få kontroll på vem som varit inne hos brukaren och när. Något som i början kunde kännas lite som en övervakning, men som idag upplevs som en säkerhet även för personalen. Det ses även positivt av personalen att ett arbetsområde som inte alltid prioriteras, får modern teknik att jobba med. Det lyfter statusen på arbetet.

Margaretha menar att välfärdsteknik är ett stort nytt område, där det kommer hända mycket framöver. Ökad säkerhet är den största drivkraften för att införa digitala lösningar, men teknik som bevarar individens integritet och möjlighet att klara sig själv tror Margaretha också kommer få större betydelse framöver.

För Grums kommun är det oerhört viktigt att hänga med i denna tekniska utveckling. De tänker fortsätta att förbättra sin verksamhet med teknikens hjälp. Just nu förbereder de bland annat för ett införande av nattillsyn via digital kamera och digital signering av läkemedel.

10-årsjubileumet av införandet av de digitala låsen firade Grums kommun lite extra med kaffe och tårta tillsammans med Phoniro AB.

Bild 1: 10-årsjubileumet firades tillsammans med Verksamhetschef Margaretha Rudner (tvåa från vänster) tillsammans
med kollegor från hemtjänsten och Phoniro AB.

 

%MCEPASTEBIN%