2017-12-28 10-årsjubileum för digitala lås i Grums kommun

Grums kommun är en kommun som tidigt utnyttjat digital teknik för att förbättra, effektivisera och inte minst trygga sin verksamhet inom äldreomsorgen. Redan för 10 år sedan införde de digitala lås för sin hemtjänst.
 
Precis innan jul firade Grums kommun att de har haft digitala lås för sin hemtjänst i hela tio år, något de var bland de första kommunerna att införa. Nyckelhanteringen i kommunen hade under längre tid varit en utmaning, berättar Margaretha Rudner, Verksamhetschef på Grums kommun. Dels tog den fysiska hanteringen av nycklar ganska mycket tid, dels fanns det vissa risker kopplade till hanteringen som t ex att tappa bort nycklar eller att man tog med sig fel nyckel till en brukare.

2007 beslöt kommunen att utnyttja digital teknik för att lösa problemet. De befintliga låsen kompletterades med en digital lösning och de fysiska nycklarna ersattes av en app i mobilen.  Personalen behövde inte längre ta tid för att hämta nycklar eller oroa sig för att tappa bort dem. Nu kunde de enkelt låsa upp dörrarna med hjälp av mobilen. Den digitala tekniken frigjorde inte bara mer tid, utan medförde även en lugnare och mindre stressfull arbetssituation för personalen.

Vinsterna med införandet av de digitala låsen är lika stor idag som då. Den största vinsten har dock varit den ökade säkerheten, tycker Margaretha. Det gäller både för hemtjänsten och för brukarna. Digitaliseringen av låset har gjort det möjligt att få kontroll på vem som varit inne hos brukaren och när. Något som i början kunde kännas lite som en övervakning, men som idag upplevs som en säkerhet även för personalen. Det ses även positivt av personalen att ett arbetsområde som inte alltid prioriteras, får modern teknik att jobba med. Det lyfter statusen på arbetet.

Margaretha menar att välfärdsteknik är ett stort nytt område, där det kommer hända mycket framöver. Ökad säkerhet är den största drivkraften för att införa digitala lösningar, men teknik som bevarar individens integritet och möjlighet att klara sig själv tror Margaretha också kommer få större betydelse framöver.

För Grums kommun är det oerhört viktigt att hänga med i denna tekniska utveckling. De tänker fortsätta att förbättra sin verksamhet med teknikens hjälp. Just nu förbereder de bland annat för ett införande av nattillsyn via digital kamera och digital signering av läkemedel.

10-årsjubileumet av införandet av de digitala låsen firade Grums kommun lite extra med kaffe och tårta tillsammans med Phoniro AB.

Bild 1: 10-årsjubileumet firades tillsammans med Verksamhetschef Margaretha Rudner (tvåa från vänster) tillsammans
med kollegor från hemtjänsten och Phoniro AB.

 

%MCEPASTEBIN%

2017-11-01 Phoniros e-plattform för en tryggare äldreomsorg expanderar kraftigt i Norge

Phoniro AB har i ett samarbete med Telenor Objects AS levererat sin digitala plattform Phoniro Care till hela 21 norska kommuner i området Agder i Norge. Lösningen kommer trygga vardagen för flera tusen brukare inom både hemtjänst och särskilt boende. 
 
Som en del i en nationell satsning för att införa välfärdsteknik i hälso- och omsorgssektorn i Norge har 21 kommuner i området Agder gått samman och köpt in välfärdstekniska lösningar för både hemtjänst och särskilt boende. Lösningarna levereras av Telenor Objects AS där Phoniro AB är underleverantör.

I leveransen ingår Phoniros digital nyckelhantering för hemtjänst samt larmsystem för särskilda boende med tillhörande digital nyckelhantering. Både lås och larmsystem är smart sammankopplade i Phoniros digitala plattform, Phoniro Care, som ger kontroll och översikt över alla enheter och dess aktiviteter.

Med hjälp av denna välfärdsteknik kan nu kommunerna erbjuda en tryggare och lugnare vardag för många äldreomsorgsbrukare. Tekniken innebär även ökad kontroll och möjlighet till central administration, och inte minst minskad arbetsbelastning för personalen.

Avtalen har ett värde på runt 92 MSEK över en treårsperiod och är det största gemensamma inköpet av trygghets- och välfärdsteknik som hittills har gjorts i Norge. Kommunerna som omfattas i avtalen är Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnardal, Audnedal, Åseral, Lindesnes och Kvinesda.