2017-06-02 • Olycklig spridning av säkerhetsbrister för digitala lås i hemtjänsten

Det har i dagarna publicerats artiklar i danska tidningar om att digitala lås har allvarliga säkerhetsbrister och med anledning av detta vill vi informera om att detta inte gäller Phoniro och att det inte är ett generellt säkerhetsproblem för digitala lås. Problemet är att den avsedda lösningen kan låsa upp flera dörrar samtidigt utan att användaren är medveten om det. Vi vill därför tydligt informera om att Phoniro använder en helt annan säkerhetsarkitektur där detta inte är möjligt.
 
Tyvärr kan ryktesspridning göra gällande att ovanstående säkerhetsproblem gäller för samtliga digitala nyckelhanteringssystem vilket kan äventyrera det förtroende för tekniken som Phoniro varit med och byggt upp sedan vi introducerade digital nyckelhantering 2004.
 
Fakta om Phoniros digitala nyckelhantering:
 
• Phoniros system är väl beprövad och säkerhetstestad.
• Vår första kommun i Sverige som tog steget till ett breddinförande är Vara kommun och vi deltog på deras 10-års jubileum med Phoniros digitala lås den 9 maj i år.
• Phoniros system är konstruerat på ett sådant sätt så att systemet omöjligen kan låsa upp flera olika dörrar vid samma tillfälle. Användaren får alltid tydlig information om vems dörr som låses upp.
• Phoniro har i dagarna producerat och driftsatt 100 000 låsenheter. Vi hade inte kunnat ha denna framgång om vi hade haft säkerhetsbrister i systemet.
 
Länk till artikel som publicerats på Fyens.dk finns här. Vi vill än en gång understryka att detta inte avser Phoniros digitala nyckelhanteringssystem.
 
Vi på Phoniro är gärna behjälpliga om ni har några frågor eller önskar mer information om säkerheten kring Phoniros digitala nyckelhantering. Vi är även gärna behjälpliga med råd och tips om vilka faktorer som är bra att undersöka och utvärdera för digitala nyckelhanteringssystem för kommunal vård och omsorg.

2017-04-13 • Förväntad stark utveckling med JoiceCare

Sedan Phoniros köp av JoiceCare, marknadsledare för e-tillsyn, hösten 2016 har bolaget haft en mycket stark utveckling. För att ytterligare renodla verksamheten har alla tillgångar avseende tillsynsroboten Giraff avyttrats.

Phoniro förvärvade JoiceCare under sensommaren 2016. Sedan dess har bolaget uppvisat en mycket stark utveckling där bland annat nettoomsättningen ökade med över 80% från 2015 till 2016. Bland annat har avtal tecknats med kommunerna i Norrbottens län, samtliga 15 dalakommunerna via Landstinget Dalarna och Karlskrona kommun vilket ytterligare befäster JoiceCares marknadsledande position inom e-tillsyn.

Under hösten 2017 kommer Phoniro att lansera nästa generations e-tillsyn som kombinerar styrkorna med JoiceCare Nattfrid och Phoniros e-tillsyn. Lösningen kommer att vara bakåtkompatibel så att tidigare investeringar i de båda lösningarna och pågående utrullningsprojekt kan återanvändas. Läs mer här.