2017-02-09 • Phoniro förvärvar Triator Care AB

Vi är glada över att berätta för dig att Phoniro förvärvar Triator Care AB, ledande leverantör av larmsystem för äldreboenden i sydöstra Sverige. Förvärvet följer på förra årets lansering av Phoniro 6000, nästa generations larmsystem, och stärker ytterligare Phoniros ställning som leverantör för digitaliseringen av äldreboenden. Läs mer här

2016-12-13 • Julgåva till Läkare utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Varje år utför omkring 2 800 internationella fältarbetare, tillsammans med cirka 30 000 lokalanställda, uppdrag för Läkare Utan Gränser i närmare 70 länder runt om i världen. 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris. Till hemsidan.